Управління освіти виконавчогокомітетуОбухівськоїміської ради

 

Дошкільнийнавчальний заклад (ясла-садок)комбінованого типу

 

«Рушничок»

 

 

 

 

 

 

Звіт керівника за 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обухів 2018

 

Дошкільний навчальний заклад працює згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно – епідеміологічних норм», Статутом, «Колективною угодою між адміністрацією та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, нормами харчування, «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно – методичним листом «Про організаціюфізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.

 

Відомості

Показники

1.

Мованавчання

українська

2.

Кількістьгрупусього

12

ясельні

-

дошкільні

12

3.

Режим роботигруп:

10,5 годин

4.

Кількістьвихованців

293

5.

Кількістьпрацівниківвсього

70

педагогічний персонал

33

обслуговуючий персонал

34

 

Медичні працівники

3

 

    В дошкільному навчальному закладі  протягом 2017-2018 навчального року функціонувало 12 груп. З них 1 група дітей з особливими потребами, 2 групи логопедичні та 1 група інклюзивна. Порівняно з минулим навчальним роком кількість груп не змінилась. Режим роботи ДНЗ 10,5 год. Наповнюваність груп стала.

   Заклад працює за Базовою програмою «Українське довкілля», «Впевнений старт» використовується частково авторська програма М.Єфименка «Театр фізичного виховання», методика М.Монтессорі, вчення С.Русової, В.Сухомлинського,казкотерапія, ТРВЗ,  робота з нетрадиційним обладнанням та біг за системою С. Трилісса. Вже третій рік поспіль дошкільний заклад «Рушничок » працює за програмою Гуманної Педагогіки.

Науково-методична проблема полягає в гуманно-особистісному підході до дітей в освітньому процесі.

Програму інноваційної діяльності дошкільного начального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Рушничок»  м. Обухів Київської області із впровадження особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в дошкільному навчальному закладі розрахована на п’ять років: з 2015 до 2020 року в чотири основні етапи.Зараз дошкільний заклад на

ІІІ. Експериментальному етапі (вересень 2016 р. – серпень 2019 р.):

– визначення критеріїв та показників і розробка методики перевірки ефективності впровадження теоретичної моделі у педагогічну практику;

– апробація та експериментальна перевірка побудованої моделі психологічного та педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в дошкільному  навчальному закладі;

– удосконалення навчально-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи на підставі проміжних результатів експерименту;

– підбиття підсумків експериментального етапу.

Фінансово – матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів від юридичних та фізичних осіб. В 2018 році батьківським комітетом садочка був створений благодійний фонд «Золота скриня».

  У всіх групових приміщеннях та туалетних кімнатах зроблений косметичний ремонт. Утримання та влаштування будівлі і території закладу, в основному, відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Технічний стан будівлі задовільний. Потребує ремонту фасад, навколо вікон біля входів – пошкоджена плитка .

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивні майданчики підтримуються у задовільному стані.  Як і в попередні роки постійно ведеться робота щодо покращення стану території ДНЗ.

          Утримання території та приміщення є важливим розділом в адміністративно-господарській роботі. Проте робота з кадрами, комплектування груп, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, харчування дітей, виконання санітарно-гігієнічних вимог, робота з батьками, охорона праці та попередження травматизму, також є невід’ємною частиною роботи закладу і питання модернізації освіти стоїть на першому місці.

Якісний склад педагогічнихкадрів

33 педагогічних працівника, серед них:

завідувач ДНЗ - 1

вихователь-методист - 1

     вихователі – 22

     логопеди – 2

     психолог - 2

     музичний керівник – 2

інструктор з фізичного виховання - 2

керівник гуртка зображувальної діяльності – 1.

 

Якісний склад

 

Кількість

 

%

Вища освіта

21

73

Базова вища освіта

2

7

Середньо-спеціальна

8

20

 

 

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

 

З вищою категорією – 8 осіб

з першою категорією – 3 особи

з другою категорією – 6  осіб

з категорію «спеціаліст» - 14 осіб.

мають звання вихователь-методист – 5 осіб

                       вчитель-методист – 1 особа

                         психолог - методист – 1 особа.

Курси підвищення кваліфікаціїпройшли такі педагоги:

Швець І.В., Корзун О.В., Комаха Т.І., Лемешко Т.В.

Атестувалися в 2017-2018н.р. такі педагоги:

-         Плюта О.В. яка підтвердилавищу кваліфікаційну категорію та звання «вихователь-методист»;

-         Матейченко І.С., яка підтвердила ІІ кваліфікаційну категорію;

-         Шинкрьова Т.В., підтвердила І кваліфікаційну категорію;

7 педагогів пройшли навчання за програмою Інтел.

В поточному навчальному році розрахувалась з посади 2 вихователя за сімейними обставинами.

Протягом року педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у різних методичних заходах  міста. Педагоги ДНЗ брали активну участь у засіданнях Київських студій гуманної педагогіки, що проходять у Київському міському будинку учителя. Постійно шукали шляхи більш глибинного, вишуканого розв’язання проблем навчання, виховання, організації життя дітей. Активновикористовували у своїйпрактиціновіформи та способинавчально-виховноїроботи. Збагачуватипедагогічну практику новимирозробками, ідеями та підходами. Розробили слайд-презентації за темами з якими працюють, портфоліо своєї роботи.

Проведені педагогічні ради на яких вивчався досвід для вдосконалення подальшої роботи закладу.

-«Панорама організаціїфізкультури та оздоровчо-виховнихзаходів у ДНЗ»

- «Світдитячоїгри. Вихованнягуманнихпочуттів»

Підсумокекспериментальногоетапудослідно-експериментальноїроботи

«Психолого-педагогічнезабезпеченняособистісно-зорієнтованоїосвіти
вдошкільномунавчальномузакладі на засадах гуманноїпедагогіки»

 

Тематичнітижні:

1. «Тиждень безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку» з 09 по 13 жовтня 2017.        

2. «Морально-патріотичне виховання дітей дошкільного віку» з 06 по 10 листопада 2017.         

3.  «Тиждень безпеки дорожнього руху» з 20 по 24 листопада 2017. 4.«Всеукраїнськийтиждень права» з 04 по 08 грудня 2017.

5. «Тижденьзнаньбезпекижиттєдіяльностідитини» з 12 по 16 лютого 2018.        

6.  «Тиждень трудового виховання» з 02 по 06 квітня 2018.    

7.  «Родина, у нас тиєдина»  з 09 по 13 квітня 2018.        

8.  «Тижденьохоронипраці»з 23 по 27 квітня 2018.         

9.  «Тижденьбезпекидорожньогоруху» з 07 по 11 травня 2018.        

Основними цілями та завданнями «Тижня знань безпеки життєдіяльностідитини» були:

-         вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я  під час надзвичайних ситуацій;

-         формування та розвиток у дітей дошкільного віку високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи і кмітливості, тощо ;

-         удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників та працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

-         поліпшення якості навчально – виховної роботи  в закладі з питань охорони життя, здоров’я та норм поведінки дітей під час надзвичайних ситуацій.

Вихователікожноївіковоїгрупирозробили план проведеннязаходів на весь календарнийтиждень. В планах передбаченірізноманітніформи та методироботи з вихованцями, що сприяють виробленню навиків чітких дій в екстремальних ситуаціях, попередження дорожньо-транспортних пригод.
Тематика і обсягиінформаційногонавантаження на дітейпідібрана з врахуваннямвіковихгрупдітей.

     Перед початком тематичного тижня з безпеки життєдіяльностізавідувачЛ.А. Негода  виступила перед вихователямизівступним словом. Педагогамнаголошено, щовсізаплановані заходи потрібно провести на відповідному методичному рівні та згідно плану. Вихователем-методистом Лемешко Т.В. були надані методичні рекомендації,  щодо проведення заходівта дотримання тематики «Тижня знань безпеки життєдіяльності дитини».

У проведенні«Тижнябезпекижиттєдіяльності дитиниприйняли участь 12групдошкільного закладу».

Серйознаувага у садочкуприділяєтьсяроботі з батьками, а саме:

-анкетування;

 - бесіди-інформації про профілактику загибелі дітей на дорозі;

 -  про форми роботи батьків з дітьми у побуті (прищеплення дітям розуміння бережливого відношення до свого здоров'я).

Батьківознайомилизізмістомтематичноївиставки з питаньбезпекижиттєдіяльності дитини,такожзалучалидоконкурсівмалюнків на дану тематику.

   Діти відвідали театральну виставу «Лісовичок» на тему пожежно-екологічної безпеки, пригадали правила поведінки в лісі, як захистити себе від пожежі, чи можна бавитись із сірниками, попередження небезпечних ситуацій, що робити якщо знайшов незнайомий предмет на вулиці і т.д.

 

 

 

         По закінченніТижнязнаньбезпекижиттєдіяльностівсівихователіпідготували та здали до методичного кабінетуматеріалипроведення«Тижнязнаньбезпекижиттєдіяльності дитини».

12 жовтня 2017 року та 03. Квітня, 04 травня 2018 в дошкільному закладі проведено практичне відпрацювання евакуації дітей та працівників закладу. 

 

 

 

 

    Прибиральником коридорних приміщень дошкільного закладу Синицькою Тетяною Іванівною о 09.50 годині знайдено поліетиленовий пакет невідомого походження, про що негайно повідомила керівника закладу Негоду Л.А. Завідуюча наказала методисту про початок термінової евакуації дітей та працівників дошкільного закладу. Вихователь-методист сповістив про надзвичайну ситуацію керівників евакуаційних ланок: Осадчу Л.С., Григорову М.І., Корзун О.В., Ісаєву Н.Ш. Керівники евакуаційних ланок оперативно організували збір дітей та вивели всіх на безпечну територію. Евакуацію завершено о 9 годині 59 хвилин.  Тренінг з евакуації пройшов на належному рівні.

  На виконання наказу завідувача ДНЗ «Рушничок» «Про проведення тижня  безпеки дорожнього руху » від 1 листопада  2017 року №  57 -О  у ДНЗ «Рушничок» з  20 по 24 листопада  2017 року проведено «Тиждень безпеки дорожнього руху». Та з 21-25 травня  2018 року.

    Мета проведення тижня безпеки дорожнього руху - комплексне розв’язання питань забезпечення безпечних умов навчання , виховання  з метою підвищення поінформованості учасників навчального процесу про негативні наслідки дорожньо - транспортних пригод та стимулювання дій, спрямованих на усунення основних факторів ризику дорожньо - транспортного травматизму, зокрема небезпечної поведінки на вулицях і дорогах, невикористання шоломів та ременів безпеки, керування транспортним засобом у стані сп’яніння, недотримання швидкісного режиму та правил дорожнього руху.

 

    Для проведення тижня безпеки дорожнього руху було створено творчу групу, головою якої призначено вихователя - методиста  Лемешко Т.В.  Творчою групою розроблено план заходів тижня безпеки дорожнього руху в ДНЗ.

        У ході проведення тижня безпеки дорожнього руху всі заплановані заходи виконано , проведено рейд –перевірку  з виконання педагогічними працівниками та дітьми комплексу заходів :

- провели  художній вернісаж дитячого малюнка з безпеки дорожнього руху;

- проведені цільові прогулянки «На нашій вулиці», до дороги для спостереження за рухом транспорту, ознайомлювались з проїжджою частиною дороги для транспорту і тротуаром для пішоходів, зі світлофором у ІІ молодших групах;

- у середніх групах проведено: спостереження  за рухом транспорту, працею водія, регулювальника, ознайомлювались з машинами спеціального призначення, з перехрестям та дорожніми знаками; проводили бесіди про правила поведінки  на вулиці;

- у старших групах : спостерігали за рухом машин і пішоходів, виконання ними правил дорожнього руху, ознайомлювали з дорожніми знаками, провели цільову прогулянку до дороги для закріплення  знань про правила поведінки на вулиці і правила для пішоходів;

- у п’ятницю провели підсумки у всіх різновікових групах – закріпили знання у дидактичних іграх «Перейди дорогу», «На вулиці міста», «Кольорові автомобілі», з іграшковими машинками, а також у різних видах діяльності.

Провели лекції з батьками «Будь прикладом для малюка», «Як допомогти дітям оволодіти  знаннями правил дорожнього руху», показували батькам заняття  по вивченню та закріпленню правил дорожнього руху.

   Вихователі організували в батьківських куточках інформаційні матеріали, папки - пересувки на тему безпеки дорожнього руху.

  Закріпленню знань правил дорожнього руху допомагає спільна робота дитячого закладу і сім’ї. Єдині вимоги вихователів і батьків сприяють утворенню у дітей міцних навичок поведінки на вулиці.

Згідно річного плану ДНЗ «Рушничок» завідувачем Негодою Л.А. були проведені лекції з цивільного захисту для технічного персоналу та педагогічних працівників на теми:

- Безпека працівників під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення місцевості. Режими радіаційного захисту.

- Правила поведінки працівників при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин.

- Вибухо та пожежонебезпека на виробництві. Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі.

- Правила поведінки і дії в умовах масового скупчення людей та в осередках інфекційних захворювань.

   Вихователі організували в батьківських куточках інформаційні матеріали, папки - пересувки на тему безпеки дорожнього руху.

  Закріпленню знань правил дорожнього руху допомагає спільна робота дитячого закладу і сім’ї. Єдині вимоги вихователів і батьків сприяють утворенню у дітей міцних навичок поведінки на вулиці.

       Відповідно до Наказу № 10 -О від 22 січня  2018 року «Про проведення тижня знань безпеки життєдіяльності дитини», з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я , в період 12 по 16.02.2018року  було  проведено  в дошкільному навчальному закладі «Рушничок» «Тиждень знань безпеки життєдіяльності дитини».

Основними цілями та завданнями «Тижня знань і основ безпеки життєдіяльності  дитини»   було :

-         вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я  під час надзвичайних ситуацій;

-         формування та розвиток у дітей дошкільного віку високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи і кмітливості, тощо ;

-         удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педпрацівників та працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій ;

-         поліпшення якості навчально – виховної роботи  в закладі з питань охорони життя, здоров’я та норм поведінки дітей під час надзвичайних ситуацій .

В ході проведення «Тижня знань і основ безпеки життєдіяльності дитини»   проведені інструктажі з персоналом щодо охорони праці, по пожежній безпеці, надання першої медичної допомоги.

Вихователі провели також інструктажі з батьками з приводу пожежної безпеки, правила дорожнього руху, правила поводження на льоду, обережно ожеледиця під підпис батьків.

Проведені  бесіди та консультації для батьків на теми:

 1. Дитячий дорожньо-транспортний травматизм (статистичні дані; умови запобігання).
 2. Що необхідно знати дитині про правила поведінки на дорозі та в транспорті (вулиця; транспортні засоби; правила користування ними).
 3. Як вберегти дитину від вогню. Правила гасіння пожежі. Навчання дітей правил пожежної безпеки – загальне завдання дитячого садка і сім’ї.
 4. Вогонь – не гра. Як навчити дітей правил пожежної безпеки. Що необхідно робити у випадку пожежі в квартирі.

   Проведення консультацій для вихователів на тему:«Переохолодженняорганізму. Відмороження»; проведення круглого столу на тему: «Надзвичайніситуації. Порядок дій у разіїхзагрозиабовиникнення»;проведення міні-лекторію для вихователів під рубрикою – «Це повинен знати кожний». Правила поведінки в зимовий період: «Профілактикаінфекційнихзахворювань»,«Обережно, грип»;проведення міні-лекторію для вихователів під рубрикою. Правила поведінки в  зимовий період: «Новийрік. Святкуємо без пригод», «Обережно, петарди!».

Проведені бесіди з дітьми старшого дошкільного віку :

1. Природні явища взимку (хуртовина, ожеледиця, ураган, заметіль). Правила поведінки підчас стихійних явищ взимку.

2. Нещасні випадки, перша допомога.

3. Перша допомога у разі відмороження.

4. Розгляд картини «Вулиця міста». Читання твору В.Іришина «Прогулянка містом». 

5. Ознайомлення Із застережними знаками: «діти», «пішохідний перехід», «залізничний переїзд».

6. Ознайомлення із, заборонними знаками: «Пішохідний рух заборонено», «Велосипедний рух заборонено», «В'їзд заборонено».

7. Щоб не трапилось біди , попередження дитячого травматизму.

8. Дитячі пустощі у дворі, на вулиці.

9. Якщо ти сам удома.

10. Дитячий травматизм, перша допомога.

11. Наслідки пустощів із сірниками.

12. Правила користування електроприладами.

13. Поведінка під час пожежі. Читання вірша С.Маршака «Розповідь про невідомого героя».

14. «Наш номер «101» (праця пожежників).

Тематичні заняття :

 1. Про природні явища взимку, читання оповідання В. Чухліба«Після хуртовини».
 2. Знай і виконуй правила дорожнього руху.
 3.  Іноді гра не доводить до добра.
 4. З вогнем погані жарти — жартувати з ним не варто.

Проведені бесіди з дітьми середнього дошкільного віку :

1. Природні явища взимку (снігопад, заметіль, ожеледиця).

2. Читання оповідання К.Ушинського «Умій почекати». Бесіда за змістом.

З. Що треба зробити, щоб не захворіти (чи можна їсти сніг, смоктати

бурульки; як треба одягатися взимку).

4.Зимові розваги. Розгляд картини «Допоміг».

5 .Машини на нашій вулиці.

6.Наш друг—світлофор. Дидактична гра «Червоний. Жовтий, Зелений».

7.Вулиця нашого міста.

8 .Слухання вірша С.Маршака «Пожежа». Бесіда про правила поведінки під

час пожежі. Новий рік, феєрверки, петарди, про надзвичайні ситуації та правила поведінки під час їх виникнення

9.Обережно — вогонь! Розгляд ілюстрацій про добрі та злі вогні.

10.Читання оповідання Л.Толстого «Пожежні собаки». Бесіда за змістом. 11. «Наш номер «101» (про працю пожежників).

Тематичні заняття:

 1. Зима-чарівниця — зима-витівниця.
 2. Подорож до міста.
 3. Вогонь — наш друг, вогонь — наш ворог.

Проведені бесіди з дітьми молодшого дошкільного віку:

1. «Морозець, морозець не щипай за щічки». 

2. «Вітер, вітер, ти не дми»  (під час вітру не можна перебувати під деревом, а також під лінією електропередач).

3. Спостереження за тим, як старші діти катаються на льодових доріжках. Бесіда про поводження на льоду.

 4. «Тепло вдягнуся — і застуди не боюся» (зимовий одяг, взуття, чи можна їсти сніг, смоктати бурульки).

Заняття на тему:

1. Зимові розваги.

2. Що ти знаєш про себе?

3. Хто такий «незнайомець»?

4. Спитай дозволу.

 

       Вихователі всіх груп організували в батьківських куточках інформаційні матеріали, папки - пересувки на тему безпеки дорожнього руху, обережно ожеледиця, піротехніка, пожежна безпека та ін.

    Закріпленню знань правил дорожнього руху, пожежної безпеки, користування газом, електроприладами, використання піротехніки допомагає спільна робота дитячого закладу і сім'ї. Єдині вимоги вихователів і батьків сприяють утворенню у дітей міцних навичок поведінки з незнайомими на вулиці, в побуті, дома та інше.

     Крім заходів, які організовувалися безпосередньо вихователями , під час проведення «Тижня безпеки дитини» обов'язково створювалися умовидля самостійних форм дитячої творчості.

 

 

 

-         У всіх вікових групах проведено осінні свята, зимові, весняні, родинні, пасхальні, свято мами. Випускні свята;

-         Організовано виставку дитячих робіт (спільно з батьками та вихователями) на осінню тематику, зимову, пасхальну, з питань безпеки життєдіяльності;

-         Постійно проводиться театралізована діяльність згідно затвердженого графіку;

-         У всіх вікових групах проведено підсумкові заняття: листопад, лютий, травень;

-         Проведено міське методичне об’єднання вихователем середньої групи Кухар Л.О. на тему «Національна культура – джерело щасливої родини»

-         30 січня 2018року ДНЗ «Рушничок» провести ММО в молодшій групі «Кіт-воркіт». Відповідальний – Кобець К.Е.;

-         Вихователями розроблено та проводилося щомісяця  семінари для батьків на тему гуманної педагогіки;

-         Проведено семінар для батьків старших груп «Готовність дитини до школи» в січні 2018 року.

      Важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ДНЗ була участь у проведенні семінарів:

     -  «Гуманна педагогіка Ш. Амонашвілі»

     -   «Створення гуманного клімату в освітній сфері»;

-         «Шлях від родини до дитячого садка»;

-         «Організація ігрового середовища в дитячому садку»;

-         «Гіперактивність: особливість характеру».

 

Семінарів -практикумів:

-         «Гуманістичне виховання: етнопедагогічні витоки»

- круглий стіл: «Наступність у роботі педагогів дошкільного закладу і школи №5»;

     - «Виховання у дітей працелюбивості – як, яким чином?»;

     - «Трудове виховання дітей, як педагогічна проблема сучасності: майстер-клас»;

     - «Театралізована діяльність , її значення у вихованні майбутньої людини»;

     - «Виховання у дітей працелюбивості – як? Яким чином?».

 

Відкриті заняття та відкриті заходи:

     -   «Осіння фантазія»;

-         «Подорож до чарівного лісу»;

-         «Веселі пташенята»;

-         «Україна – моя Батьківщина»;

-         «Весняна подорож»;

-         «В гостях у малят»;

-         «На допомогу лісовим мешканцям»;

-           «Книга – джерело знань»; 

-           «Подорож у космос»; 

-           «Подорож на літаючому килимку»;

-           «Подорож до казкового лісу»;

-           «Красуня весна»;

-           «У гості до лісових звірят»;

-           «Лісова подорож»;

-           Теоретичний семінар для батьків «Психологічна підготовка дітей шестирічного віку до школи».

Діти дошкільного закладу прийняли участь в міському фестивалі дитячої музичної творчості «Сузір’я талановитих дошкільнят».

     Крім того, інструктор з фізичного виховання Плюта О.В. протягом року проводила свята на тему «Нащадки козацького роду», «Малі олімпійські ігри». Консультації для вихователів:

-         «Адаптаціямалюків: чи бути батькам у групі»;

-         «Організаціясамостійноїхудожньоїдіяльності»;

-         «Організація  та методика проведенняекскурсійу природу»;

-         «Навчаннядітейелементівграмоти»;

-         «Організаціярозвивальногосередовища в груповомуприміщенні та на вулиці».

     Впровадження в систему роботи цікавих форм методологічної роботи сприяло підвищенню рівня обізнаності педагогів, зростанню їх фахової майстерності. Результатом набутих професійних знань було проведення з вихованцями цікавих занять, свят, розваг, змістовних консультацій з батьками, розробка дидактичного матеріалу.

 

В грудні проведено моніторингове вивчення  сформованості математичних понять і знань у дітей старших груп.

         Основними завданнями моніторингу було:

-         своєчасне виявлення й оцінювання реального стану дошкільної освіти в старших групах, її відповідність державним вимогам;

-         підвищення якості навчально-виховного процесу, яке б орієнтувалось на потреби освітніх послуг батьків, дітей і школи;

-         максимально об’єктивне прогнозування, як можливостей так і процесу розвитку дошкільної освіти ДНЗ.

         Творчою групою педагогів були складені завдання теоретичного та практичного характеру для визначення рівня освітніх компетенцій дітей старшого віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Обсяг  завдань  і  питань, які  ставились  дошкільникам,  відповідав  вимогам, що  визначає  Базова  програма «Впевнений старт».

         Необхідно відмітити, що в ході моніторингового дослідження, в загальному, рівень знань, умінь і навичок дітей старших груп ДНЗ,  порівняно з минулим навчальним роком, має позитивну динаміку.

Для логіко - математичного розвитку в групах  створена необхідна база: є демонстраційний і роздатковий матеріал; руками педагогів виготовлені багаточисленні змістовні посібники, розроблені дидактичні ігри і вправи. У  групі  створені сприятливі умови для розвитку пізнавальної активності, логічного мислення, математичних здібностей кожної дитини. Вихователі чітко планують завдання з даного розділу, підбирають відповідно віку та рівня розвитку дітей. Педагоги володіють методикою ознайомлення дітей з математичними поняттями, вміло використовують різні методичні прийоми для активізації розумової діяльності дітей. Вихователі виховують у дітей інтерес до математичних завдань, зацікавлюють дотепними іграшками, логічними задачами.
         Розділ «Математика» включає три напрями: математика, логіка та конструювання. Навчання дітей лічбі, розв’язування задач, орієнтуванню у просторі та часі. Ознайомлення з геометричними формами, вимірюванням, конструюванням. На заняттях з логіки в першу чергу дітей вчать порівнювати, зіставляти, узагальнювати, аналізувати й класифікувати предмети та явища у будь-якій діяльності. Дітей навчають логічно мислити, зосереджуватись на якомусь одному виді діяльності, розвивають пам’ять, уяву.

      З розділу «Математика» діти знають та вміють зображати геометричні фігури, правильно їх розташовувати на аркуші за вказівкою педагога. Також з’ясувалось, що більшість дітей вміють лічити в межах 10, розрізняють  і правильно називають цифри від 1 до 10; орієнтуються на площині аркуша паперу, вміють порівнювати суміжні числа, складають числа із двох менших, знають назви сенсорних еталонів: колір, форма, величина, називають послідовність пір року, днів тижня ; порівнюють предмети за довжиною, шириною, висотою, масою, розташовують їх у порядку збільшення; розрізняють геометричні фігури та знаходять схожі на них предмети; орієнтуються в просторі відносно себе та інших об’єктів; знають поняття «ліворуч», «праворуч». «угорі», «внизу». 

 

Рівні сформованості в старших дошкільників

логіко-математичних понять (у %)

 

Рівні

«Івасик-Телесик»

«Зернятко»

«Кіт-Воркіт»

«Веснянка»

Високий

79 %

76 %

74,5 %

52,2 %

Середній

13,8 %

17,8 %

22,4 %

19,5 %

Низький

7,2 %

6.2 %

3,1 %

28,3%

 

 

         Однак, під час проведення моніторингу було виявлено ряд недоліків:

- в групі «Веснянка» 50 % дітей середнього віку, які залишаються в дошкільному закладі ще на один рік;

- не всі вміють рахувати в зворотному напрямку від 10 до 1;

- не всі діти  знають об’ємних геометричних фігур: куб, куля, циліндр;

- не всі вміють розрізнити геометричні фігури та знаходити схожі на них предмети.

Аналізметодичноїроботиузакладідаєможливістьзробитивисновок, що у вихователівсклаласьпевна система і стиль у роботі з дітьми та їх батьками.

Для підвищенняякостідошкільноїосвіти, забезпеченняїїсталогоінноваційногорозвиткувихователіспрямовують  свою  діяльність на формуваннярізнобічнорозвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотичноналаштованоїособистості. При цьому вони приділяютьувагу такому пріоритетномунапрямкуосвітньоїроботи,  як патріотичневиховання у контекстірозвитку духовного потенціалуособистостідитинидошкільноговіку. 

Ефективність розв’язання завдань патріотичного виховання залежить від налагодженості тісної взаємодії між педагогами і батьками. Так просвітницька робота з сім’ями вихованців садочка  проводиться у різних формах співпраці з ними (батьківські збори, семінари, бесіди, «дні відкритих дверей», перегляд фрагментів освітньої роботи, інформаційні стенди, тематичні папки-пересувки,  «скриньки запитань» та звернень і передбачає ознайомлення батьків із  специфікою освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.

Батьки взяли активну участь у підготовці до виставки «Осінній ярмарок». Всіроботибуливиготовлені з натурального матеріалу (гілки, шишки, мох, солома, овочі, фрукти, листя). Колективніроботисімеймали великий успіхсередвідвідувачіввиставки та посприялидуховнійєдностіміж батьками та дітьми. Патріотичніпочуттядітейдошкільноговікузасновуються на інтересі до найближчогосоціального, природного і культурного оточення (сім'ї, батьківського дому, рідногоміста, села, країни, традицій та звичаївсвого народу). Тому  позитивнеставлення до світузакладається на основівихованнялюбові та поваги до найрідніших людей (мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер), усвідомленнятісноговзаємозв’язкуміжпоколіннями. Тожвсівихователі  приділяютьувагуформуванню у дошкільниківдієвихемпатійнихпроявівщодоблизьких, адже мало розуміти, щотаке доброта, турбота, вдячність, взаємодопомога - необхіднопроявлятиціпочуття у повсякденні, цінуватичленівсвоєїсім’ї й теплоту рідноїдомівки. Керівником ст