В дошкільному навчальному закладі "Рушничок" працюють два практичних психолога: Комаха Тамара Іванівна та Верле Анастасія Володимирівна. 

   Метою діяльності практичних психологів ДНЗ є повноцінний особистісний та інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку, створення умов для формування мотивації, самовиховання і саморозвитку, забезпечення гуманно-особистісного підходу до кожної дитини. Актуальними завданнями психолога є своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку становлення особистості, міжособистісних стосунків.

   Практичні психологи проводять діагностику готовності дитини до навчання в школі. Що ж означає готовність дитини до школи?

   Дитина, що вступає до школи, має бути зрілою у фізіологічному й соціальному відношенні, вона має досягти певного рівня розумового й емоційно-вольового розвитку. Навчальна діяльність потребує певного запасу знань про навколишній світ, сформованості елементарних понять. Дитина повинна володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, уміти планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль. Важливі позитивне ставлення до навчання, здатність до саморегуляції поведінки і вияв вольових зусиль. Тому поняття "готовність дитини до школи" ми розглядаємо як комплексне, багатогранне і таке, яке охоплює всі царини життя дитини.

   Залежно від цього, ми виділяємо наступну структуру компонентів готовності дитини до навчання у школі: морфогенетична готовність (стан здоров'я, фізіологічна зрілість), рівень фізичного розвитку (рівень сформованості дрібної моторики), біологічний вік; психологічна готовність (інтелектуальна, емоційно-вольова, мотиваційна); соціальна готовність (соціальна компетентність, комунікативні навички). Батькам вихованців старшого дошкільного віку бажано пройти діагностику готовності дитини до школи, та вчасно отримати рекомендації від психолога щодо подальшої підготовки до шкільного життя.Від правильно організованої навчально-виховної діяльності залежить подальше успішне навчання дитини.