Проектна потужність дошкільного закладу складає 244 місця. Дитячий садок працює за програмами "Українське дошкілля" та "Впевнений старт". 

ПОГОДЖЕНО

 

Начальником управління освіти

виконавчого комітету Обухівської

міської ради

 

 

___________ М.Л.Мигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням виконавчого комітету

              Обухівської міської ради від

                    «___» ________2012 року №___

 

               Міський голова______________

 

О.В.Левченко

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Дошкільного навчального закладу

                  ясел – садка  комбінованого типу

«Рушничок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято загальними зборами

Трудового колективу

«04» жовтня 2012 року

 

 

 

 

 

 

м. Обухів

І.   Загальні положення.

 

1.1    Дошкільний навчальний заклад ясла – садок комбінованого типу

          ( далі дошкільний заклад) створений виконавчим комітетом

          Обухівської міської Ради. ( рішення №86 від 31.03.1995 р.)

 

1.2    Юридична адреса дошкільного закладу:

          08703, Київська область, Обухівський район, М.Обухів,

          вул. Київська,170;  тел.6-62-07, 7-37-50.

 

1.3    Засновник (Обухівська міська Рада) здійснює фінансування             дошкільного закладу, його матеріально – технічне забезпечення, надає    необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень,їх господарське обслуговування, харчування дітей та їх медичне обслуговування.

 

1.4.   Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», « Про дошкільну освіту», «Про дошкільний навчальний заклад України» 

         ( далі – Положення ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03р. № 305 , іншими нормативно – правовими актами, даним Статутом, які регламентують діяльність дошкільного закладу з питань, розвитку, виховання та освіти дітей від 2-х до 6-ти років.

 

1.5    Дошкільний заклад є юридичною особою, має власну печатку, штамп з своїм повним найменуванням, фірмовий бланк, особистий знак (емблему ).Статусу юридичної особи набуває з часу його державної реєстрації Обухівською районною державною адміністрацією.

 

1.6    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, забезпеченні нагляду за дітьми, їх оздоровленню, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного виховання, а також:

 

- здійснення дошкільної освіти дітей раннього і дошкільного віку за принципом розвиваючого характеру виховання і навчання шляхом впровадження в навчально-виховний процес, поглибленого вивчення рідної та іноземних мов, системи оздоровчо–профілактичних заходів для зміцнення здоров’я дітей .

 

- розвиток творчих здібностей дітей завдяки роботі спеціалістів з рідної, іноземних мов, фізичного, музичного виховання, зображувальної діяльності, тощо.

- збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей завдяки корекційно - реабілітаційній, оздоровчо-профілактичній роботі з використанням колективних методів оздоровлення і різновидів загартування, фізіотерапевтичних процедур, лікувально-профілактичних заходів: аромотерапії, музикотерапії, дієтичного харчування, максимального використання фізкультури в житті дошкільного закладу при співробітництві з Українським інститутом екології людини, фіздиспансером Київської обласної лікарні, Обухівською Центральною районною лікарнею;

- проведення роботи з загальної фізичної підготовки;

- використання плавання як засобу загартування організму;

-проведення лікувально-доліковуючих процедур у фізіотерапевтичному кабінеті;

- використання засобів народної медицини для зміцнення імунітету дитини (за згодою батьків);

- забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвиваючою та лікувально-оздоровчою роботою.

 

1.7.   Дошкільний заклад:

- самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції передбачених Законодавством України, Положенням та даним Статутом;

- несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази, підготовку дітей до школи, впровадження передових інноваційних технологій українознавчого та оздоровчо-корекційного змісту в життя, виховання і навчання дітей в дошкільному закладі.

 

1.8.   Дошкільний заклад має право на проведення експериментальної роботи за погодженням з відділом Обухівської райдержадміністрації, Центральною районною лікарнею та Обухівською міськрадою у відповідності до нормативно-правових документів.

 

1.9.   Всі завдання дошкільний заклад реалізує в тісній взаємодії з сім’єю, школою, громадськістю, творчими та науковими організаціями України.

 

 

1.10. Дошкільний заклад має право:

- користуватися пільгами, передбаченими державою;

          - проходити в установленому порядку державну акредитацію;

- визначити форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

- розробляти і впроваджувати власні авторські програми виховання і навчання дітей, наукові розробки з урахуванням держстандарту;

- проводити науково-дослідну пошукову роботу з вищими навчальними закладами, їх кадрами та науковими центрами;

- організовувати підвищення кваліфікації та стажування педкадрів;

- укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчально-виховними закладами, науковими організаціями, фондами, тощо. Міжнародна діяльність дошкільного закладу здійснюється згідно з законодавством України.

 

1.11  Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, положенням та даним статутом.

 

1.12  Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством

          і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.13. Взаємодія між дошкільним закладом з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.   Комплектування дошкільного закладу.

 

2.1.   Заклад розрахований на 250 місць.

 

2.2.   Групи комплектуються за одновіковими ознаками;

 

- за різновіковими ознаками комплектується група компенсуючого типу для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

 

2.3.   В дошкільному закладі функціонують групи:

- групи загального розвитку;

 

- компенсуючого типу, для дітей з порушенням мови – 2 групи;

 

- компенсуючого типу, для дітей з порушенням опорно-рухового              апарату – 1 група;

 

2.4.   Дошкільний заклад має групи з 10,5 годинним перебуванням дітей,

          з 7 год. 30хв. до 18 год. 00 хв.

          Вихідні дня – субота, неділя, святкові.

          За бажанням можуть бути створені різновікові групи ( прогулянкові, вечірні, вихідні ).

 

2.5.   Наповнюваність груп становить:

- ясельні                             – 15 дітей;

 

- садові                               – 20 дітей;

 

- компенсуюча група для дітей з порушенням мови – до 20 дітей;

 

- компенсуюча група для дітей з порушенням опорно-рухового

  апарату – до 12 дітей;

 

2.6.   Зарахування дитини до дитячого дошкільного закладу проводиться протягом року при пред’явленні батьками таких документів:

- медична картка (ф. № 86);

- довідки від лікаря про стан здоров’я дитини на даний час;

 

- довідка про епідоточення;

- документів для встановлення батьківської плати.

 

2.7.   Навчальний рік починається з 1-го вересня, закінчується 31 травня.

 

2.8.   За дитиною зберігається місце в дитячому закладі за таких обставин:

- на час її хвороби;

- на час її перебування в лікарні або на санаторному лікуванні;

- на час відпустки батьків;

- літнього оздоровлення;

- протягом 2-ох тижнів без поважних причин або без наявності                    виправдовуючого документа.

 

2.9.   Відрахування дитини може здійснюватись:

- за бажанням батьків;

- за станом здоров’я при наявності відповідної медичної довідки;

- у разі несплати за перебування дитини в дитячому закладі більше 2-х тижнів без виправдовуючого документа.

 

2.10. До групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату зараховуються діти з 2 річного віку, які самостійно пересуваються,

          з такими захворюваннями:

- дитячий церебральний параліч у легкій формі;

- наслідки поліомієліту у відновному і резидуальному станах;

- вродженні та набуті деформації опорно-рухового апарату;

- наслідки інфекційних поліартритів, артрогрипозу;

- хондродистрофія, міопатія і сколіоз.

 

         Не зараховуються до дошкільних навчальних закладів зазначеного типу діти, які страждають частими епілептичними нападами; з тяжкою та глибокою розумовою відсталістю; страждають на енурез і енкопрез внаслідок органічного ураження центральної нервової системи; мають виражені порушення слуху, зору.

 

          Для зарахування до групи для дітей з порушеннями опорно – рухового апарату необхідно мати такі документи:

          1.Копія свідоцтва про народження;

          2. Медична картка (форма №86);

          3.Довідки від лікаря-педіатра;

          4.Довідка від профільного лікаря

 

2.11.   До групи для дітей з порушенням мовлення зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві розлади, ринолалію, заїкуватість, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення при збереженому слусі та інтелекті.

            Комплектування груп здійснюється за віковими ознаками з урахуванням характеру і рівня мовленнєвого недорозвинення.

            Для дітей з однорідними мовленнєвими розладами створюються окремі групи з обов’язковим індивідуальним обліком їх мовленнєвого розвитку. У групи для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями зараховуються діти з 2-х років (ринолалію, заїкуватість, алалія, афазія, дизартрія); з 4-х років (фонетико-фонематичне недорозвинення, дислалія).

            Тривалість перебування дітей з порушеннями мовлення встановлюється ПМПК в залежності від рівня та ступеня мовленнєвого порушення : із загальним недорозвитком мовлення та заїкуватістю - від зарахування до початку шкільного навчання; з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення – до 1 року.

            У разі необхідності тривалість перебування може бути продовжено місцевими органами управління освітою з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

            Не зараховуються до дошкільних навчальних закладів (груп) зазначеного типу діти, які мають виражені порушення слуху, зору; розумово відсталі; з психопатологічною поведінкою, хворі на епілепсію, шизофренію; з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують особливого догляду.

 

 

ІІІ. Організування навчально-виховного процесу

в дошкільному навчальному закладі.

 

3.1    Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою «Я у Світі», навчально-методичними посібниками та іншими програмами, затвердженими МОН.

 

3.2    З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за двома пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий та гуманітарний (природознавство і мова).

 

3.3    Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівництвом закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою. План на оздоровчий період додатково погоджується територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

 

         Дитячий дошкільний заклад має право вибирати програму навчання, виховання і оздоровлення дітей раннього і дошкільного віку з комплексу навчальних та оздоровчих програм, розробляти і впроваджувати власну програму на основі Державної базової програми затвердженими в уставленому порядку.

 

3.4    Предметом діяльності дитячого дошкільного закладу є:

 

- формування здорового способу життя з найширшим впровадженням фізкультури і методів природного оздоровлення дитини з використанням засобів народної медицини та загартування дитячого організму ( за згодою батьків );

- здійснення корекційної, реабілітаційної оздоровчо-профілактичної роботи для поліпшення здоров’я дітей;

- виявлення обдарованих дітей, впровадження в навчально-виховний процес поглибленого вивчення української мови ти вивчення іноземних мов на основі нетрадиційних методів навчання і виховання, погоджених з засновником та сім’єю;

- формування знань, умінь та навичок, необхідних для навчання в школі;

         - відродження національної культури, мови, традицій родинного                                       виховання українців.

 

3.5. Тривалість навчальної діяльності коригується згідно віку дітей відповідно до вимог Міністерства охорони праці і Міністерства охорони здоров’я України, але має варіативність відповідно до типу, виду занять, кількості посібників і місця проведення.

 

3.6.   Тривалість лікувально-загартовуючих процедур обумовлюється розкладом занять, місцем проведення і характером захворювання дитини.

 

3.7.   Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається

          з 1-го вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1-го червня по 31 серпня.

 

3.8.   Дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками та особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом МОЗ.

                 Відмова батьків та осіб, які їх замінюють, від запропонованим додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з ДНЗ.

         Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

 

 

 

 

ІV. Учасники навчально – виховного процесу

 

4.1.   Учасниками навчально-виховного процесу дитячого дошкільного

закладу є:

- діти дошкільного віку, керівник, його заступники, медичні працівники;

- педагогічні працівники, спеціалісти;

- навчально-допоміжний технічний персонал;

- батьки (особи, що їх заміняють);

- представники установ, підприємств, організацій, фондів, які беруть участь у навчально-виховній та господарській роботі.

 

         Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права і обов’язки визначаються Законом України «Про освіту» та власним Статутом.

 

4.2.   Педагогічні працівники дитячого дошкільного закладу повинні мати середню спеціальну або вищу педагогічну освіту, відповідний стан здоров’я і приймаються на роботу завідуючою після пред’явлення медичної книжки з записом про проходження обов’язкового медичного огляду.

 

4.3.   Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми, на поширення свого, педагогічно виправданого досвіду власної роботи шляхом участі в роботі методоб’єднань, виступах на педрадах, нарадах та в пресі;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- на підвищення кваліфікації, участь в роботі методоб’єднань, нарад, конференцій, тощо;

- проведення науково-дослідної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативно-правових документів;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного навчального закладу;

- на дострокову атестацію та отримання відповідної категорії і звання;

- у відповідності до ст.26 Закону «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходити безкоштовні медичні огляди відповідно їх періодичності.

 

4.4.   Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані :

- дотримуватися вимог власного Статуту, посадових інструкцій, правил внутрішнього розпорядку, інструкції про охорону життя і здоров’я дитини;

 

- проходити регулярно медичний огляд в Обухівській районній лікарні відповідно до періодичності його проходження;

- нести персональну відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт та захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю;

- морально і матеріально відповідати за результати своєї праці;

- виконувати рішення педрад, розпоряджень та наказів Обухівської міськради та відділу освіти.

 

4.5.   За результатами своєї роботи працівники можуть бути нагороджені або звільнені з роботи як такі, що не відповідають займаній посаді чи систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків умов трудової угоди чи контракту або за вчинки, не сумісні з педагогічною етикою.

 

4.6.   Педагогічні працівники, технічно-допоміжний персонал приймається і звільняється завідуючим дитячого дошкільного закладу згідно з чинним законодавством.

 

4.7.   Дитячий заклад забезпечує дотримання прав дитини на:

      - безпечні та не шкідливі для здоров’я дитини умови утримання розвитку, виховання та навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоду її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-якої експлуатації та дій, що шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя;

- застосування безпечних засобів корекції здоров’я дитини, узгоджених з лікувальними та науковими установами міста та України.

 

4.8.   Батьки та особи, що їх заміняють, мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

- звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь у поліпшені організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу, створювати батьківський фонд;

- відмовлятися від надання додаткових платних послуг;

 

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних органах і суді;

- підтримувати позицію дошкільного навчального закладу у питанні формування національно свідомої особистості, виховувати шанобливе ставлення до сім’ї, Україні, її мови, звичаїв, традицій, культури, повагу по національних, історико-культурних цінностей інших народів;

- поважати гідність дитини.

 

4.9.   Батьки та особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов для дітей, їх виховання, навчання і розвиток.

         У разі невиконання своїх обов’язків заклад може виступити позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав.

 

4.10. Представники громадськості мають право бути обраним до органів громадського самоврядування закладу, сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню, брати участь в організації та проведенні навчально-виховного процесу.

 

 

4.11. Батьки зобов’язані:

 

          - своєчасно повідомляти дошкільний заклад про відсутність дитини по                                 хворобі або з інших причин;

- до 20 числа щомісячно платити за утримання дитини в дитячому закладі.

 

V. Управління дошкільним закладом 

 

5.1.      Управління роботою дитячого дошкільного закладу здійснюється його засновником – Обухівською міською Радою.

 

5.2.   Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідуючий який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

 

5.3.   Керівник дитячого дошкільного закладу:

 

      - відповідає за реалізацію завдань дошкільного навчального закладу визначених Законом України «Про дошкільну освіту», забезпечення рівня  дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

      -  здійснює контроль і керівництво за діяльністю дошкільного навчального закладу;

      -  діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших організаціях, установах, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

      - в установленому порядку розпоряджається майном і коштами    дошкільного навчального закладу, відповідає за дотриманням фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази;

      - видає, у межах своєї компетентності накази та розпорядження,      контролює їх виконання;

      -  затверджує штатний розклад, трафікаційний список, посадові інструкції, правила внутрішнього розпорядку за погодженням із засновником дошкільного навчального закладу;

      - проводить атестацію педпрацівників, створює умови для їх творчого зростання, застосування ними інноваційних форм і методів виховання і навчання;

      -  планує і організовує разом з методистом виховний процес;

      - забезпечує виконання санітарно-гігієнічних умов щодо охорони                         життя і здоров’я дітей і працівників дошкільного навчального закладу, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпеки життєдіяльності дитини і працівників;

       - контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання, навчання, корекції здоров’я дітей до їх віку, психофізіологічних особливостей, здібностей і потреб;

       - контролює організацію харчування, методичного обслуговування дітей;

       - заохочує дослідницько-експериментальну роботу педагогів;

       - підтримує наукові, творчі та мистецькі зв’язки з відповідними       колективами України;

 

       - організовує надання та види платних послуг, спрямованих на    поліпшення здоров’я, догляду, виховання та навчання дітей;

       - організовує різні форми співпраці з батьками або особами, що їх    замінюють.

 

5.4    Постійно діючий колегіальний орган в дошкільному навчальному закладі – педрада, до складу якої входять:

                                                                                                                                            - керівник, методист, педагогічні, медичні працівники, спеціалісти, голови батьківських комітетів; 

         - на засідання можуть бути запрошені представники громадських організацій, шефи, спонсорські колективи, представники творчих, наукових, мистецьких колективів України.

 

5.5    Педрада дошкільного навчального закладу:

 

         - розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та приймає відповідні рішення;

         - організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педпрацівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

         - приймає рішення з питань професійної діяльності педпрацівників;

         - має право заслухати на своєму засіданні питання роботи будь-якого педагогічного працівника закладу з метою вибору передового досвіду для запровадження його в роботі;

         - виконання рішення педради обов’язкове для усіх педагогічних працівників колективу;

         - кількість засідань становить не менше 4-х на рік;

         - головою педради є завідуючий дошкільного навчального закладу, секретар обирається з числа педпрацівників;

         - функції та порядок роботи педради визначаються Положенням про дошкільний заклад України і Статутом дошкільного навчального закладу.

 

5.6.   Органом самоврядування дитячого дошкільного закладу є загальні збори членів трудового колективу та батьків, які скликаються 1 раз на рік.

         Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 

 

 

5.7.   Загальні збори:

 

         - обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють терміни їх повноважень;

 

         - заслуховують звіти завідуючої, голови ради закладу освіти про їх роботу, дають оцінку шляхом відкритого голосування;

         - затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу;

         - розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дитячого закладу.

 

5.8.   В дошкільному закладі діє батьківський комітет, в який входять голови батьківських комітетів груп і завданням якого є:

         - співпраця з органами виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в дитячому закладі;

         - сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дитячого закладу;

         - сприяння залученню додаткових джерел фінансування дитячого закладу;

         - організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дитячого закладу, участь батьків у всіх заходах, які готує дитячий заклад;

         - стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

         - зміцнення зв’язків між родинами і дитячим закладом;

         - сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

 

VІ. Організація харчування дітей.

 

6.1.   Дитячий дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для нормального росту і розвитку з дотриманням натуральних норм харчування та набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки за погодженням Мінфіном України.

 

6.2.   Постачання продуктів проводять торговельні заклади за фінансування Обухівської міської Ради. В дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування.

 

6.3.   На додаткове харчування дітей можуть бути спрямовані кошти від надання платних послуг, благодійних внесків, тощо.

 

 

VІІ. Медичне обслуговування дітей 

 

7.1.    Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медпрацівниками з штату закладу або центральної районної лікарні, передбачає проведення щорічних медичних оглядів, планових щеплень, надання невідкладної медичної допомоги, проведення занять з лікувальної фізкультури по корекції постави та опорно-рухового апарату, загартовуючих процедур.

 

7.2.   До основних обов’язків медпрацівників належать:

 

         - моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервового розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

 

         - організація та проведення щорічних медичних оглядів лікарями – вузькими спеціалістами;

 

         - проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

 

         - здійснення контролю за організацією та якістю дотриманням натуральних норм харчування;

 

         - здійснення контролю за організацією фізкультурно-оздоровчої роботи;

 

         - проведення санітарно-просвітницької роботи серед батьків з ознайомлення з роботою, засобами та прийомами по зміцненню здоров’я дітей в дитячому дошкільному закладі.

 

7.3.   Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7.4.   Для здійснення лікувально-оздоровчої та корекційно-відновлювальної роботи дошкільним навчальним закладом обладжуються спеціальні кабінети та приміщення.

 

 

VIII. Майно дитячого дошкільного закладу

 

8.1.   Майно дитячого дошкільного закладу становить основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі дошкільного закладу.

 

 

8.2.   Майно дитячого дошкільного закладу належить йому на правах власності і повного господарського відання відповідно до чинного законодавства.

 

 

8.3.   Відповідно до чинного законодавства дошкільний заклад несе відповідальність за дотриманням вимог і норм з охорони, раціонального використання природних ресурсів та землі, якою користується.

 

 

8.4.   Відповідно до рішення Обухівської міської ради

          №86 від «31» 03 1995р. дошкільному навчальному закладу передане в оперативне управління земельну ділянку площею 2,5га, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

 

 

ІX. Фінансово-господарська діяльність  

дошкільного закладу.

 

9.1.   Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться згідно законодавства та його Статуту, на основі кошторису, який складається і затверджується засновником.

9.2.   Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 

         - міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

         - батьків то осіб, що можуть їх замінювати;

         - добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законом.

9.3.   За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального і мораль<