Підсумкові заняття

   Відповідно річного плану на 2017-2018 н.р. були проведені підсумкові заняття з 13  по 23 листопада 2017року , у молодших, середніх та старших групах відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного  віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт» . 

     Перевіркою були охоплені молодші групи "Соняшник", "Кіт-Воркіт", "Дивоцвіт", вихователі :  Веремій О.В., Бірюкова А.В., Кобець К.Е., Старікова А.В, Канубрікова Т.П., Чулкова Є.В.

Середні групи: "Ромашка", "Малятко", "Калинка", вихователі - Шилоносова О.С., Рябоволик А.О., Разгоненко Я.В., Соловей Ю.М., Бірюкова А.В., Кухар Л.О.

   Старші групи: "Їжачок-Хитрячок", "Івасик-Телесик", "Веснянка", "Зернятко" вихователі -Ткаченко Т.М., Васильченко К.В, Шляга Ю.М., Смолова Т.Г., Горлова М.П., Шинкарьова Т.В., Швець І.В.

    В ході перевірки було виявлено, що всі вихователі  зібрали і систематизували необхідний матеріал (демонстраційний  і роздатковий  згідно з віком; дібрали й виготовили різноманітні дидактичні ігри, посібники. Освітні завдання плануються з урахуванням умінь дітей і вимог програми кожної вікової групи.  Вихователі володіють методикою організації та проведення мовленнєвої та пізнавальної діяльності. Широко застосовують ігрові методи навчання . Хотілося б відзначити , що майже всі вихователі провели комбіновані заняття, де побачили різні види діяльності.

   Результатом цієї роботи стали вміння дітей сприймати й розуміти українську мову. Діти молодшої та середньої груп вільно користуються в повсякденному житті словами , що позначають назви дій, ознак, властивостей предметів, речей, явищ. Розказують віршики, фізкультхвилинки з цікавим текстом.

  Діти молодших груп називають і показують геометричні фігури - квадрат, коло, трикутник, прямокутник, овал. Розуміють слова : верхній, нижній, ліворуч, праворуч. Порівнюють групи предметів за величиною, довжиною, шириною, висотою. Знаходять в навколишній обстановці багато предметів і один предмет. Розуміють узагальнюючі слова : меблі, транспорт, іграшки, посуд, взуття, одяг. Розповідають вірші, потішки, загадки. Розвязують прості логічні завдання.

   Діти середніх груп виконують  завдання складніші : розрізняють геометричні фігури: коло, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багатокутник, знаходять схожі на них предмети; рахують в межах десяти, складають картки з цифрами в межах 10 , уміють орієнтуватися в просторі – справа - зліва, зверху-внизу, порівнюють предмети за величино, довжино, розміром, кольором і т.д. ; знаходять серед предметів зайвий, пояснюють свій вибір. Складають невеличкі оповідання та казочки з допомогою вихователя, розповідають напам’ять вірші.

Діти старших груп складають оповідання за однією картинкою, за серією картинок, виразно читають вірші, з інтонацією; знають склад чисел першого десятка, прямий і зворотній порядок числового ряду, називають місяці, частини доби, послідовність днів тижня.  Деякі діти вже читають. Уміють орієнтуватися в просторі – справа - зліва, зверху-внизу, порівнюють предмети за величино, довжино, розміром, кольором і т.д.  Діти складають схему речення, ділять слова на склади, розрізняють голосні та приголосні літери, визначають на слух м’якість і твердість звуку в словах. Називають пори року, явища природи, прикмети кожної пори року. Відрізняють диких та свійських тварин, перелітних та зимуючих птахів, називають плоди сосни. дуба, яблуні і т.д.

   Заняття пройшли на належному рівні, всі вихователі готувалися до показів, ходили один до одного на заняття, самі аналізували заняття - робили самоаналіз, давали своїм колегам зауваження та схвалення, вказували на недоліки в роботі .

 

Sonechko-V

Методичні рекомендації щодо організації національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку

 

Патріотичне виховання - це сфера духовного життя,

яка проникає в усе, що пізнає, робить,

 до чого прагне, що любить і ненавидить людина,

 яка формується.
В. О. Сухомлинський.

 

   Метою національно-патріотичного виховання є сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку.
   Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності - віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства.
   Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.
   Важливим напрямком роботи по вихованню любові до Батьківщини є формування у дітей уявлень про людей рідної країни.
   Перш за все необхідно згадати тих людей, які прославили нашу країну - художників, композиторів, письменників, винахідників, вчених, мандрівників, філософів, лікарів (вибір залежить від вихователя). Необхідно на конкретних прикладах, через конкретних людей познайомити дітей з «характером» українського народу (творчі здібності, вмілість, пісенність, гостинність, доброзичливість, чутливість, вміння захищати свою Батьківщину).
   У народі кажуть: добрий приклад - кращий за сто слів. Втілюючи цей мудрий педагогічний прийом у життя, педагогам необхідно запрошувати до дитсадка відомих людей, фахівців, чиї справи гідні наслідування та популяризації і можуть стати прикладом для малят. Діти бачать, що звичайні люди, які їх оточують, пишуть гарні вірші, випікають смачні хліби, керують складними машинами та механізмами, виборюють нагороди у спортивних змаганнях тощо. Тож і наші малюки, коли виростуть, стануть особистостями. Цікавими і повчальними є заняття, спрямовані на прищеплення шанобливого ставлення до різних професій та власне праці, зокрема екскурсії на сільськогосподарське виробництво. Малюки, спостерігаючи, як вирощується хліб, і переконуються, як багато терпіння, енергії та вміння докладають люди, аби на столі з'явилися смачні булочки. Наочними та вельми цікавими для дітей є заняття з теми «Праця твоїх батьків». На них ведеться щира й цікава розмова про батьківську роботу, яка дуже корисна для суспільства. Провідною у цих бесідах є думка про працьовитість українців як їхня національна риса.

 

Патріотичне виховання дошкільників передбачає: 

 
Залучення дітей до культурної спадщини, свят, традицій, народно-прикладного мистецтва, усної народної творчості, музичного фольклору, народних ігор. 
· Знайомство з сім'єю, її історією, родичами, сімейними традиціями, складання родоводу; 
· з дитячим садом, дорослими, іграми, іграшками, традиціями; 
· з селом, його історією, гербом, традиціями, видатними городянами минулого і теперішнього часу, пам'ятками;
· Проведення цільових спостережень за станом об'єктів в різні сезони року, організація сезонно? праці в природі, посів квітів, овочів, посадка кущів, дерев та інше; 
· Організація творчої, продуктивної, ігрової діяльності дітей, в якій дитина проявляє співчуття, турботу про людину, рослинах, тварин в різні сезони року у зв'язку з пристосуванням до нових життєвих умов і щодня, за необхідності.

   Для більш ефективної роботи по вихованню патріотизму дошкільнят необхідні наступні педагогічні умови:
1. Оточення в дитячому садку і в родині.
2. Тісна співпраця вихователів дитячого садка з членами сім'ї.
3. Підготовленість педагогів і батьків до вирішення проблем виховання патріотизму дітей. 
Евристична середовище характеризується насиченістю позитивними емоціями і є для дитини полем для прояву творчості, ініціативи, самостійності. 
Тісна співпраця вихователів дитячого садка з членами сім'ї виражається у встановленні довірчих ділових контактів з сім'ями вихованців; забезпечення батьків мінімумом психолого-педагогічної інформації, навчанні їх способам спілкування з дитиною; забезпеченні регулярного взаємодії дітей, вихователів та батьків; залученні членів сім'ї в педагогічний процес; створення в дитячому садку і сім'ї предметної розвиваючого середовища. 
Підготовленість педагогів до здійснення процесу формування патріотизму передбачає наявність у них відповідного рівня професійної компетентності, професійної майстерності, а також здатності до саморегуляції, самонастрою на рішення поставлених завдань.
   Всі вищевикладені педагогічні умови взаємопов'язані і взаємозумовлені. 
Виховання маленького патріота починається з самого близького для нього - рідного будинку, вулиці, де він живе, дитячого садка. 
Звертайте увагу дитини на красу рідного села. Під час прогулянки розкажіть, що знаходиться на вашій вулиці, поговоріть про значення кожного об'єкта. Дайте уявлення про роботу громадських установ: пошти, магазину, бібліотеки і т.д. Поспостерігайте за роботою співробітників цих установ, відзначте цінність їхньої праці. Разом з дитиною приймайте участь у праці з благоустрою та озеленення свого двору. Навчайте дитину правильно оцінювати свої вчинки і вчинки інших людей. Читайте книги про батьківщину, її героїв, про традиції, культуру свого народу. Заохочуйте дитину за прагнення підтримувати порядок, зразкову поведінку в громадських місцях

 

Як залучити дітей до національно-патріотичного виховання вдома?

 1.Привчайте дитину дбайливо ставитися до речей, іграшок, книжок. Поясніть, що в кожну річ вкладено працю багатьох людей. Сходіть з дитиною в бібліотеку і подивіться, як там зберігають книги. Цей ігровий прийом «як у бібліотеці» допоможе привчити дитину до дбайливого ставлення до книги.

2.Дошкільники дуже рано починають проявляти інтерес до історії країни, краю. Якщо в місті є пам'ятники, організуйте до них екскурсії і розкажіть все, що ви знаєте, про те, як вшановують пам'ять загиблих. По нашій країні і по всьому світу можна здійснювати захоплюючі подорожі по глобусу, картах і фотографіях.

 3.Запропонувати дитинi збудувати будинок. Коли будинок побудований, пограйте з дитиною в «новосілля», допоможіть розмістити ляльок, зайчиків, ведмедиків. Подивіться, чи міцно побудований будинок, чи красивий, чи зручний для житла.

4.Виховуйте у дитини шанобливо-дбайливе ставлення до хліба. Поспостерігайте за тим, як привозять і розвантажують хліб. Розкажіть, як вирощують хліб, скільки праці в нього вкладено, разом з дитиною посушити залишки хліба, зробіть сухарики.

5.Роскажіть дитині про свою роботу: що ви робите, яку користь приносить ваша праця людям, Батьківщині. Розкажіть, що вам подобається в вашій праці. 6.Повертаючись з дитиною з дитячого саду, запропонуйте пограти в гру «Хто більше помiтить цікавого?». Гра вчить спостережливості, допомагає формувати уявлення про навколишнє. Запропонуйте дитині намалювати, що найбільше сподобалося.

 7.Любов до Батьківщини - це і любов до природи рідного краю. Спілкування з природою робить людину більш чуйним, чуйним. Взимку на лижах, влітку на велосипеді або пішки, корисно відправитися з дитиною в ліс, щоб помилуватися його красою, дзюрчанням струмка, співом птахів. Виховуючи любов до рідного краю, важливо привчати дитину берегти природу, охороняти її.