Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України

Управління освіти виконавчого комітету

Обухівської міської ради

Дошкільний навчальний заклад “Рушничок ”

 

«ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

Інструктор

з фізичної культури:

Плюта О.В.

звання «Вихователь - методист»

 

ОБУХІВ

2013

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.

1. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ДНЗ «РУШНИЧОК» .

2. ДОДАТКОВІ ЗАСОБИ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  В ДНЗ.

2.1. ПСИХОГІМНАСТИКА.

2.2. ІГРОВІ  ІМІТАЦІЙНІ  РУХИ.

2.3. АКРОБАТИЧНІ ВПРАВИ.

2.4. СИЛОВІ ВПРАВИ.

3. ЗАГАРТУВАННЯ  У  ДИТЯЧОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

ВИСНОВКИ.

ДОДАТКИ.

ЛІТЕРАТУРА.

 

Література

1. Хухлаєва Л.В. “Теорія і методика” фізичного виховання дітей дошкільного віку./ Л.В. Хухлаєва .- К. :“Вища школа”, 1979 .

2.3убков С.А .‘‘Дитячий фольклор” / С.А. Зубков.- К.: “Дніпро” ,1936 р. .

3. В.С.Вільчковський. “Методика фізичного виховання в дитячому садку”. “Радянська школа”. К. 1979 р. .

4. Калкович І.“Абетка”/1. Калкович К. :“Абабагаламага” ,1997 .

5. Єфименка М. “Йти за логікою природи”. /М. Єфименка // Журнал

“Дошкільне виховання” .- 1995 -98 .-№ 1-12.

6. Лущик І. В. «Фізичне виховання дошкільників» Фізкультурна і оздоровча

робота./І. В. Лущик.- видавництво «Ранок»,2007.

7. Тимошенко Л.М. Система роботи з профілактики і корекції порушень опорно-рухового апаратув дітей дошкільного віку / Тимошенко Л.М., Лавренюк С.І., Жуковська Т.Г., Запоріжжя, 2008.- 304 с. .

8. Вавилова Е.Н. Учите багать, прьігать, лазать, метать : Пособие для воспитателя детского сада.

М. ; Просвещение, 1983. - 143 с. .

9. Демчишин А.А. Спортивньте и подвижньїе игрьі в физ. воспит. Детей и подростков / Демчишин А.А., Мухин В.Н. , Мозола Р.С. - К. : Здоровья , 1989.- 168 с. .

10. Вавилова Е.Н. Розвивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость : Пособие для воспитателя д/с . / Елена Николаевна Вавилова.

М. : Просвещение, 1981, - 94 с. .

 

 

Програми

 

  1. «  Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «  Я у Світі »  /М-во освіти і науки України, Акад.пед.наук України; науч.ред. та упоряд. О.Л. Кононенко. –К.: Світич, 2008.-430с.
  2. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» /О.Л. Кононенко, З.П.Плохій, А.М.Гончаренко та ін. –К.: Світич, 2009.-208с.
  3. «  Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні ». Наук.-метод. посіб. /Наук. Ред.. О.Л. Кононенко. –К.: Ред. журн.

 «  Дошкільне виховання  »  , 2003.-243с.

  1. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя)
  2.  « Впевнений старт » . Затверджено МОН, молоді та спорту України (Наказ №    604 від 21.05.2012р.)